Σελίδες

17 Νοεμβρίου 2009

Περίληψη Εισήγησης Ηλ. Νικολακόπουλου

Ο δεύτερος εισηγητής, καθηγητής κ. Ηλ. Νικολακόπουλος, έθιξε ορισμένες τεχνικές παραμέτρους που λαμβάνει υπ’ όψιν ο εκλογικός νομοθέτης, αναφέρθηκε ιστορικά στη σχέση μεταξύ εκλογικού νόμου και πολιτικού συστήματος και επεσήμανε ορισμένες αντιφάσεις του ισχύοντος εκλογικού νόμου οι οποίες είναι σκόπιμο να αμβλυνθούν με την ψήφιση του επόμενου.
Αρχικά, χαρακτηρίζοντας το εκλογικό σύστημα ως το «πιο αποτελεσματικό μέσο χειραγώγησης της πολιτικής», έθεσε τον τριπλό άξονα που βάσει του εκλογικού αποτελέσματος διαμορφώνει τη σύνθεση της Βουλής, ήτοι τους κανόνες κατανομής, τον αριθμό και το εύρος των περιφερειών αλλά και τη δομή των υποψηφιοτήτων.
Εν συνεχεία έκανε λόγο για την αρχή της αντιπροσώπευσης, που επιτάσσει την όσο το δυνατόν πιο πιστή απεικόνιση της βούλησης του εκλογικού σώματος, σε αντιδιαστολή με την αρχή της διακυβέρνησης, η οποία συνεπάγεται την αναγκαιότητα ανάδειξης της εκτελεστικής εξουσίας. Κατέδειξε δε την προσπάθεια συγκερασμού τους ως διαχρονικό στόχο του εκλογικού νομοθέτη.
Κατόπιν, ο ομιλητής διετύπωσε τη θέση ότι ο εκλογικός νόμος αποτελεί προϊόν και όχι γεννήτορα του πολιτικού συστήματος, διαψεύδοντας την αιτιώδη σύνδεση μεταξύ απλής αναλογικής και ανάδειξης αυταρχικών καθεστώτων. Σε επίρρωση της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε ιστορικά στη μεταπολεμική χρήση από τα αστικά κόμματα τόσο της αναλογικής (ώστε να αποτραπεί άνοδος του σοσιαλισμού στην εξουσία) όσο και του πλειοψηφικού συστήματος (ώστε να παγιωθεί ο αστικός δικομματισμός και να περιοριστεί η έκφραση του αριστερού χώρου). Ακόμη, επεσήμανε τις σκοπιμότητες του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος όσον αφορά τους νόμους Κουτσόγιωργα και Κούβελα.
Τέλος, αφού σχολίασε επιγραμματικά τη ρήτρα του 3% ως παρωχημένη, πέρασε στην αδυναμία του ισχύοντος εκλογικού νόμου να συμβιβάσει την ενισχυμένη αναλογική με την τοπική εκπροσώπηση, ενώ αναφορικά με την καθιέρωση ή μη της διπλής ψήφου, ξεχωριστής δηλαδή για κόμμα και υποψήφιο, από το νέο εκλογικό νόμο επεσήμανε την ανωριμότητα του πολιτικού συστήματος να δεχτεί μια τέτοια ρύθμιση.

H εισήγηση έγινε στα πλαίσια της πρώτης εκδήλωση του ΦΟΠΠ για τον εκλογικό νόμο . Δείτε εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου