Σελίδες

31 Οκτωβρίου 2009

Ποιοι είμαστε...

Ο Φ.Ο.Π.Π. ιδρύθηκε πρόσφατα από μια ομάδα φοιτητών με ανησυχίες γύρω από ζητήματα που σχετίζονται ευρύτερα με το πολιτικό φαινόμενο. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών γύρω από μια σειρά θεμάτων που άπτονται και διατρέχουν το σύνολο της πολιτικής ζωής και στην όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτη και πλήρη διαδικασία πολιτικοποίησής τους. Ακόμα, να αξιοποιήσουμε αυτή τη διάχυτη ανάγκη και διάθεση για διάλογο επί της πολιτικής ουσίας έξω από κομματικά στεγανά και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μοναδικός ιδεολογικός μας άξονας αυτός της καλλιέργειας της δημιουργικής αμφιβολίας και της κριτικής σκέψης.

Βασική δράση της Ελεύθερης Σκέψης αποτελεί η διοργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή επίκαιρες εξελίξεις, που σχετίζονται όμως παράλληλα με βαθύτερους θεσμούς και παγιωμένες αντιλήψεις. Οι εκδηλώσεις-συζητήσεις αυτές θα διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα συμμετέχουν σε αυτές ομιλητές προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από τον πανεπιστημιακό, τον πολιτικό και το δημοσιογραφικό κόσμο, με συντονιστές φοιτητές, ώστε να προωθείται η διαδικασία συμμετοχής των τελευταίων στην όλη διαδικασία. Φιλοδοξούμε οι συζητήσεις να μην υιοθετούν την κλασσική δομή ημερίδων ή συνεδρίων που αγνοούν σε μεγάλο βαθμό το διάλογο, αλλά αντίθετα να κινούνται στο πλαίσιο της υγιούς διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό το λόγο και οι εισηγήσεις των εκάστοτε ομιλητών θα είναι σύντομες, ώστε έπειτα από ένα αρχικό χρονικό διάστημα εισαγωγής στο θέμα, να αναπτύσσεται ζωντανός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου.

Επιδιώκουμε τη διεξαγωγή της συζήτησης με όρους εκατέρωθεν σεβασμού και ισοτιμίας, με απώτερο σκοπό να καταλήγουμε προοδευτικά αν όχι σε ένα κοινό συμπέρασμα, τουλάχιστον σε αποκρυστάλλωση των θέσεων των συνδιαλεγομένων. Οι συναντήσεις αυτές δεν θα αποτελούν παρά το έναυσμα για έναν νέο κύκλο συλλογισμών, παρέχοντας γόνιμα ερεθίσματα για το περαιτέρω ξεδίπλωμα της σκέψης καθενός από τους παρισταμένους.

Η προσπάθεια μας αυτή είναι σαφές ότι δεν εντάσσεται σε κανένα άλλο πλαίσιο, παρά σε αυτό του ειλικρινούς προβληματισμού μας για μια σειρά ζητημάτων που κινητοποιούν καθημερινά τα πολιτικά μας αισθητήρια και στην πεποίθησή μας πως ο σύγχρονος φοιτητής οφείλει να διαμορφώνει άποψη μέσα από συγκροτημένες τοποθετήσεις και τον αντίλογό τους και όχι μέσα από συνθήματα και οπαδικές λογικές.


Θεωρούμε τη συμμετοχή σας αναγκαία βάση για την επιτυχία του εγχειρήματος!